Какви видове материали могат да се използват за производството на метални части на Ming Xiao?

връх